Monday, August 31, 2020

Dialog Di Sidratul Muntaha

 Di salin dari postingan disalah satu WAG


Sekedar berbagi pengetahuan bagi yang belum tahu dan mengingatkan kembali  bagi yang sudah tahu bahwa "BACAAN ATTAHIYYAT ADALAH DIALOG ANTARA RASULULLAH SAW. DENGAN ALLAH SWT"    di Sidratul Muntaha ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj.


1. Seandainya kita 

 mengetahui bahwa

    sebagian dari bacaan  

    shalat itu adalah

    dialog antara 

    Rasulullah SAW 

    dengan Allah Azza 

    wa Jalla, tentu kita 

    tidak akan terburu-buru 

    melakukannya...

 

    Allahu Akbar, ternyata 

    bacaan shalat itu dapat

    membuat kita seperti.   

    berada di surga...


    Mari kita camkan dan 

    renungkan kisah

    berikut ini, tentu akan 

    berlinang air mata kita,

    Masya Allah...

                                                                 

2. Singkat cerita, pada 

    malam itu Jibril As. 

    mengantarkan 

    Rasulullah SAW naik ke 

    Sidratul Muntaha. 

    Namun karena Jibril As 

    tidak diperkenankan 

    untuk mencapai 

    Sidratul Muntaha, 

    maka Jibril As pun 

    mengatakan kepada 

    Rasulullah SAW untuk 

    melanjutkan 

    perjalanannya sendiri 

    tanpa dirinya...


3. Rasulullah SAW 

    melanjutkan perjalanan 

    perlahan sambil 

    terkagum-kagum 

    melihat indahnya 

    istana Allah SWT, 

    hingga tiba di Arsy...


    Setelah sekian lama 

    menjadi seorang Rasul, 

    inilah pertama kalinya 

    Nabi Muhammad SAW.    

    berhadapan dan 

    berbincang secara.   

    langsung dengan Allah 

    Azza wa Jalla...


    Bayangkanlah betapa  

    indah dan luar biasa 

    dahsyatnya momen ini, 

    Masya Allah....


4. Percakapan antara 

    Nabi Muhammad 

    Rasulullah SAW 

    dengan Allah 

    Subhanahu Wata'ala :


   (1) Rasulullah SAW-pun 

         mendekat dan 

         memberi salam 

         penghormatan 

         kepada Allah SWT :


        Attahiyyatul 

        mubarokaatush 

        shalawatuth

        thayyibaatulillah


         "Semua ucapan

         penghormatan, 

         pengagungan dan 

         pujian hanyalah 

         milik Allah".


  (2) Kemudian Allah SWT 

        menjawab 

        sapaannya :


       Assalamu'alaika

       ayyuhan Nabiyyu

       warahmatullahi wa 

       barakaatuh


       "Segala pemeliharaan 

       dan pertolongan 

       Allah untukmu wahai 

       Nabi, begitu pula 

       rahmat Allah dan 

       segala karunia-Nya".


 (3) Mendapatkan 

       jawaban seperti ini,

       Rasulullah SAW tidak 

       merasa jumawa atau

       berbesar diri, justru  

       beliau tidak lupa 

       dengan umatnya, ini 

       yang membuat kita

       sangat terharu.


       Beliau menjawab 

       dengan ucapan :


       Assalaamu'alaina wa 

       'alaa 'ibadillahish

       shalihiin


       "Semoga 

       perlindungan dan 

       pemeliharaan 

       diberikan kepada 

       kami dan semua 

       hamba Allah yang 

       shalih"


       Bacalah percakapan.  

       mulia itu sekali lagi,   

       itu adalah 

       percakapan Sang 

       Khaliq dan hamba-

       NYA... Sang Pencipta 

       dan ciptaan-NYA.... 

       dan beliau saling 

       menghormati satu 

       sama lain, 

       menghargai satu 

       sama lain, dan lihat 

       betapa Rasulullah 

       SAW mencintai kita 

       umatnya, bahkan 

       beliau tidak lupa 

       dengan kita ketika 

       beliau di hadapan 

       Allah SWT...


 (4) Melihat peristiwa ini, 

       para Malaikat yang

       menyaksikan dari luar 

       Sidratul Muntaha 

       tergetar dan 

       terkagum-kagum 

       betapa Rahman dan 

       Rahimnya Allah SWT, 

       betapa mulianya Nabi 

       Muhammad SAW...


Kemudian para Malaikat-pun mengucap dengan penuh keyakinan :


Asyhadu Allaa ilaaha illallah, wa asy hadu anna Muhammadan abduhu wa Rasuluhu


"Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah"


5. Jadilah rangkaian 

     percakapan dalam

     peristiwa ini menjadi 

     suatu bacaan dalam 

     shalat yaitu pada 

     posisi Tahiyat Awal 

     dan Akhir, yang kita 

     ikuti dengan 

     shalawat kepada 

     Nabi sebagai 

     sanjungan seorang 

     individu yang 

     menyayangi umatnya.


     Mungkin sebelumnya.      

     kita tidak terpikirkan  

     arti dan makna kalimat 

     dalam bacaan ini.


     Semoga dengan. 

     penjelasan singkat ini 

     kita dapat lebih 

     meresapi makna 

     shalat kita.


     Sehingga kita dapat 

     merasakan getaran 

     yang dirasakan oleh 

     para Malaikat disaat 

     peristiwa itu...


     Semoga bermanfaat 

     untuk menambah

     kekhusyu'an shalat 

     kita.


     Aamiin Yaa Robbal

     Aalamiin.


6. Pesan : 

    Jangan pernah 

    tinggalkan shalat 

    karena di dalam 

    kubur banyak jutaan 

    manusia yang minta 

    dihidupkan kembali 

    hanya untuk beribadah  

    kepada Allah SWT. 

 

    Sesibuk apapun kita. 

    jangan pernah

    tinggalkan shalat.


Sumber : 

Kitab Qissotul Mi'raj

No comments:

Post a Comment